ANGIELSKI DLA DZIECI on-line (eProti)

http://www.innowacje2009.pl/sites/default/files/innowacje_logo.gif

 

e-learning, internetowy kurs języka angielskiego dla dzieci został objęty przez Ministerstwa Edukacji Narodowej patronatem Europejskiego Roku Innowacyjności 2009, certyfikat powyżej

 

wypróbuj eProti

 

 

e-learning dla dzieci-dlaczego warto?

 Nowoczesny sposób uczenia się, to e-learning (internetowy kurs angielskiego dla dzieci).


      Bezpośrednim odbiorcą może być każde dziecko w wieku od 3 do 8 lat, które rozpoczyna lub jest w trakcie nauki języka angielskiego i posiada dostęp do Internetu.

      E-learning może stanowić uzupełnienie zajęć językowych w przedszkolu lub też służyć do samodzielnego wprowadzenia dziecka w świat języka angielskiego. Ćwiczenia opracowane zostały w oparciu o program: "Zabawa słówkami metodą PROTI". - nr dopuszczenia: DPN-5002-14/08. Skrót nazwy PROTI pochodzi od słów: Practice (ćwiczenie), Reinforcement (utrwalenie), Opportunity (okazja do przyswojenia języka), Techniques (techniki) & Interaction (interakcja, komunikacja).

      Całość materiału została podzielona na 9 modułów (części/parts/) głównych plus 3 moduły (części/parts/) zawierające testy sprawdzające.

      Wspomniane 9 modułów to 9 kręgów tematycznych, w których zawarte są treści programowe. Ćwiczenia mają różny poziom trudności - zgodnie z zasadą stopniowania trudności, a program ma charakter spiralny.

      Zakres tematyczny:

Część 1 - Bawmy się
Część 2 - Jesień
Część 3 - Moje zdrowie
Część 4 - Zwierzęta i zima
Część 5 - Rodzina
Część 6 - Części ciała
Część 7 - Wiosna
Część 8 - Lato
Część 9 - Wakacje

      W każdym module dziecko znajdzie dla siebie od 3 do 6 gier. Wyniki gier są zapisywane - tym samym dziecko każdorazowo otrzymuje informację zwrotną. Równolegle wyniki pracy dziecka zapisywane są w tzw. "internetowym dzienniczku ucznia", do którego mają wgląd rodzice.

Jaś Kowalski
MODUŁ NAZWA GRY WYNIK
1 Autobus 43
1 Zabawki 100
1 Kino 68
2 Rybki 179
2 Owoce 240
2 Ubrania I -

       

Atrakcyjna forma, szata graficzna, różnorodność gier i znani z zeszytów ćwiczeń serii PROTI bohaterowie, dodatkowo zachęcają do korzystania z e-learningu.
Tym samym dziecko stale kształci swoje umiejętności, wzbogacając je o coraz to nowsze treści i podnosi poziom znajomości języka.

      Patrząc z punktu widzenia korzyści dla dziecka, jakie płyną z tej formy doskonalenia umiejętności językowych możemy wymienić:

Korzyści miękkie:

 • nauka poprzez zabawę,
 • rozwijanie umiejętności technicznych,
 • odpowiedzialność za wykonane zadanie,
 • zwiększenie motywacji do zdobywania wiedzy- motywacja poprzez sprawdzanie wyniku,
 • metody aktywizujące,
 • własne projekty,
 • możliwość popełniania i korygowania błędów,
jak również:
 • wyrównanie szans na starcie w edukacji językowej w szkole, wyrównanie poziomu osiągnięć językowych dzieci przedszkolnych (standardowe zajęcia języka angielskiego w przedszkolu to przekazanie informacji i przeważnie kilka ćwiczeń, które nie zawsze dostatecznie utrwalą nowe wiadomości),
 • rozwinięcie sprawności manualnych,
 • indywidualizacja procesu nauczania - dostosowana do możliwości i potrzeb dziecka,
 • uczenie samodzielności w podejmowaniu decyzji , samokontroli, samodzielności w wykonywaniu ćwiczeń, zwiększenie motywacji do zdobywania wiedzy,
 • zdobywanie wiedzy poprzez możliwość eksperymentowania,
 • wprowadzanie dziecka w świat technologii informatycznej - co jest nieodłączną częścią życia w XXI wieku,
 • kształcenie niepełnosprawnych i chorych, którzy nie mogą uczęszczać na zajęcia.

      Z punktu widzenia korzyści dla rodzica warto przypomnieć, że otrzymuje on na bieżąco informacje o postępach dziecka , co daje większe poczucie uczestnictwa i wpływu na edukację dziecka oraz świadomość jego umiejętności.

      E- learning PROTI to z pewnością jeden z ciekawszych, alternatywnych sposobów urozmaicania zajęć językowych w przedszkolu i szkole.

      Obecnie z platformy korzysta już ponad 18 000 dzieci , a ich rzesza ciągle wzrasta.

      Warto podkreślić, że opanowanie w/w treści poparte żywą konwersacją oraz nauką pisania, może pozwolić dziecku na przystąpienie do egzaminu Cambridge Starters i uzyskanie pierwszego w swoim życiu Certyfikatu - uznawanego na całym świecie, który określa europejski poziom znajomości języka dziecka i pozwala mu na kontynuację nauki na wyższym poziomie zaawansowania.

 


Całkowity koszt dostępu do e-learningu PROTI wynosi:
120 zł/rok (12 m-cy)

Tylko teraz 60% zniżki, cena za roczny dostęp to tylko 4 zł/m-c 

      demo e- learningu oraz możliwość zamówienia pełnego dostępu: www.demo.proteuss.pl


ZOBACZ OPINIE UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY 

 sprawdź aktualne promocje 

przeczytaj co pisze prasa na temat programu, z którego obecnie korzysta już ponad 180 000 dzieci

 

Drukuj