Zgłoś przedszkole do bezpłatnej licencji na korzystanie z metody PROTI i zamów pomoce

Jeżeli Twoje przedszkole otrzyma bezpłatną licencję na prowadzenie zajęć języka angielskiego metodą PROTI, wszystkie dodatkowe materiały:

- program nauczania „Zabawa słówkami metodą Proti” – zatwierdzony przez MEN,

- poradnik nauczyciela (zawierający m.in. gotowy rozkład materiału na cały rok z podziałem na poziomy i poszczególne zajęcia oraz opis sposobu wykorzystania pomocy dydaktycznych, zbiór gier i zabaw językowych),

-1 dodatkowy zestaw pomocy dydaktycznych dla dzieci (do każdego zamówionego poziomu),

- kopę świadectwa Akredytacji kursu PROTI (do dokumetacji dotyczącej zajęć),

- karta oceny programu (do dokumentacji dotyczącej zajęć),

- gotowe materiały na gazetki językowe (w formie pdf.do wydrukowania),

- dodatkowe materiały do powielania,

- ewaluację kursu PROTI (opis nabytych umiejętności na każdym poziomie: Proti mini, Proti 1, Proti 2)  oraz wzór dyplomów dla dzieci,

- roczny dostęp do platformy internetowej gry internetowe dla dzieci(57 interaktywnych gier edukacyjnych-alternatywny sposób urozmaicania zajęć z dziećmi w wieku 3-8 lat),

-słowniczek (ze wszystkimi zwrotami i wyrażeniami przewidzianymi do wprowadzenia na zajęciach w trakcie całego roku szkolnego z podziałem na poszczególne lekcje. Teksty piosenek, wierszyków i rymowanek zawartych na płytach CD oraz DVD), 

-zestaw flash cards wraz z napisami w formacie pdf (do wydrukowania), 

będą również bezpłatnie do Twojego użytku.

 

Odpłatne są jedynie pomoce dla dzieci:

należność za zestaw pomocy dla dziecka wpłaca jego rodzic (np. przedstawicielowi Rady Rodziców, czy innej wyznaczonej osobie)  w kwocie 50 zł/ 1 dziecko. Uwaga: w przypadku rodzeństwa rodzic dokonuje zakupu 2 kart pracy i jednej płyty- tu łączny koszt to 80 zł zamiast 100 zł

nauczyciel składa zamówienie konkretnej ilości sztuk zestawów dla dzieci

e-mailowo: [email protected] lub telefonicznie 32/616 34 70, pon-piątek: w godz.15.00-18.00  można również skorzystać z gotowego formularza kontaktowego

Np : 25 szt. zestawów po 50 zł= 1250 zł

1250 zł x 5% rabatu = 62,50 zł  to kwota jaka zostaje u Zamawiającego, 

My wystawiamy fakturę na kwotę 'po rabacie".

Po opłaceniu faktury zamówione zestawy wysyłamy na wskazany adres.

 

Zgłoś przedszkole do bezpłatnej licencji na korzystanie z metody PROTI- podaj dane Twojego przedszkola 

 

Złóż zamówienie na pomoce dla dzieci