Praktyczne warsztaty

Metoda Proti -innowacja w nauce języka angielskiego dzieci w wieku 3-8 lat

Forma szkolenia :praktyczne warsztaty

Cel szkolenia

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia:

 • Pogłębi i uporządkuje swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności pedagogiczne w zakresie specyfiki pracy z dziećmi w wieku 3-8 lat
 • Uzupełni swoją wiedzę o znajomość innowacyjnej Metodę Proti
 • Będzie potrafił korzystać z pomocy dydaktycznych z serii Proti , w tym z platformy e-learningowej eProti, dając tym samych dzieciom mocny fundamentdo dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych latach edukacji
 • Przećwiczy ( na praktycznych warsztatach) metody i formy pracy zarówno z małą , jak i dużą grupa dzieci, pozna szereg zabaw zarówno statycznych, jak i dynamicznych
 • Nauczy się reagować w sytuacjach trudnych ( w tym z utrzymaniem dyscypliny na zajęciach, odpowiednich reakcji w przypadku, gdy w grupie mamy np dziecko ze stwierdzonym ADHD )

Profil uczestników

Grupa docelowa Absolwenci Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Absolwenci Filologii Angielskiej Nauczyciele, którzy chcą prowadzić zajęcia j.angielskiego z dziećmi w wieku przedszkolnym Opiekunki dziecięce

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik po ukończonym szkoleniu nabędzie umiejętności z zakresu nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzięki autorskiej metodzie PROTI opiekun/opiekunka jest przygotowany do pracy w przedszkolach prowadzących naukę j. angielskiego. Szkolenia organizowane jest dla opiekunów/ opiekunek przedszkolnych, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę i planują podjąć zatrudnienie w tym zawodzie lub opiekować się dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

Ramowy program szkolenia

 • Budzenie kreatywności uczestników - ćwiczenia
 • Omówienie Metody Proti - wprowadzenie
 • Krótka prezencja pomocy dydaktycznych z serii PROTI, możliwości ich wykorzystania podczas zajęć: Proti Mini/Proti 1/Proti 2
 • Prezentacja platformy e-learningowej e-Proti( praktyczne ćwiczenia i sposoby wykorzystania gier podczas zajęć w przedszkolu)
 • Omówienie 4 etapów standardowego zajęcia
 • Omówienie znaczenia naprzemienności zabaw statycznych i dynamicznych - przykłady
 • Jak uczymy piosenek, wierszyków
 • Czas na pytania ze strony kursantów, wspólne rozwiązywanie ew.problemów
 • Tworzenie własnych krótkich scenariuszy dla konkretnej grupy dzieci, z uwzględnieniem pracy na dwóch poziomach zaawansowania.

Czas trwania szkolenia( warsztatów) : 4 godziny

Cena szkolenia : 400 zł/1 os.

Nabór ciągły