PROTI angielski dla dzieci

Metoda PROTINa podstawie wieloletniej praktyki i doświadczeń w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku od 2,5 lat powstała metoda o nazwie PROTI.

Skrót PROTI pochodzi od pierwszych liter angielskiej nazwy metody:

Practice (ćwiczenie),
Reinforcement (utrwalenie),
Opportunity (okazja do przyswojenia języka), 
Techniques (techniki), 
Interaction  (interakcja, komunikacja).

PROTI to metoda, dzięki której nabywanie przez dzieci umiejętności językowych odbywa się w sposób dla nich naturalny, czyniąc z nauki świetną zabawę. Pogłębia i ugruntowuje wiedzę oraz motywuje do dalszej nauki.

Sam proces nauki metodą PROTI odbywa się na trzech poziomach zaawansowania: PROTI mini, PROTI 1, PROTI 2 i polega na intensywnym angażowaniu wszystkich zmysłów dziecka. 

Metoda kładzie nacisk na używanie na zajęciach tylko języka angielskiego w formie prostych wyrażeń i zwrotów. Piosenki i wierszyki pomagają dziecku w rozumieniu i zapamiętywaniu. Podczas zajęć wprowadzany jest graficzny obraz słowa. Oznacza to, że dziecko (nawet to nie znające jeszcze liter i nie potrafiące czytać) widząc napis przy danym obrazku świetnie zapamiętuje i po czasie samodzielnie potrafi połączyć napis z obrazkiem. Już 3-latkom idzie to wspaniale! Zapytasz: "po co taka kombinacja?" Odpowiadamy: dziecko pójdzie do szkoły, a tam zacznie się uczyć czytać i pisać po polsku- świetnie, ale dojdzie do tego jeszcze angielski, gdzie nie dosyć, że inaczej się mówi, to jeszcze inaczej pisze...to dopiero mętlik dla tego małego człowieka... I tu okazuje się, że dzięki zajęciom metodą PROTI, Twoje dziecko ma już w swojej główce graficzny obraz słowa (napis), teraz wystarczy go po prostu odwzorować... Jaka ulga! O wiele mniej stresu dla Twojego dziecka i wreszcie możesz powiedzieć, że jest pod względem językowym przygotowane do szkoły, bo metoda PROTstworzyła mu mocny fundament do nauki języka obcego w następnych latach i pomogła w przygotowaniu do nauki czytania i pisania w języku angielskim.

Metoda PROTI zakłada, że nauczyciel jest tylko przewodnikiem (jego rolą jest wspomaganie dziecka w jego naturalnym rozwoju), dziecko zaś postacią centralną każdego zajęcia, samodzielnie wykonującą ćwiczenia.

Bardzo ważnym elementem w pracy metodą PROTI jest korzystanie ze specjalnie opracowanych materiałów dydaktycznych. Dzięki nim dziecko, zgodnie z założeniami metody, obcuje z językiem nie tylko w przedszkolu, na zajęciach, podczas wykonywania zadań w zeszytach ćwiczeń, ale również w domu np.: podczas zabawy.  Umożliwiają to materiały w postaci płyt CD, DVD (na trzech poziomach zaawansowania) oraz dostęp do portalu onlineProti gry edukacyjneprzygotowanego tak, aby dziecko mogło z niego korzystać samodzielnie.

Rolą rodzica jest czuwanie nad zachowaniem odpowiedniej częstotliwości korzystania z w/w materiałów. Zalecane jest, aby minimum raz dziennie dziecko miało kontakt ze słownictwem czy ćwiczeniami nagranymi na płytach lub zawartymi w kursie e-learningowym proti platforma online

 

PROTto marka stworzona dla dzieci z myślą o nich, ich rodzicach i nauczycielach.

 

Start kursów grupowych języka angielskiego dla dzieci już 1 września 2021r.

 

Sprawdź harmonogram zajęć grupowych zamieszczony poniżej.

NABÓR- trwa

Zarezerwuj termin telefonicznie (32) 616 34 70, jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 15.00-18.00

lub napisz do nas na adres: [email protected] bądź skorzystaj z naszego formularza kontaktowego odezwiemy się do Ciebie, bądź odwiedź nas osobiście w Jaworznie ul. Zagłoby 6 (Pańska Góra)

 

Zostaw swój adres email, a otrzymasz od nas -25% rabatu na nasze kursy, kliknij tutaj

Harmonogram zajęć grupowych  j.angielskiego dla dzieci,

rok szkolny 2021/2022

UWAGA- ZAJĘCIA INDYWIDUALNE USTALAMY TELEFONICZNIE, PRZEZ MESSENGER ORAZ E-MAIL

dni i godziny   poziom zaawansowania grupy/ wiek dziecka

PONIEDZIAŁEK: 15.30- 16.00

  PROTI MINI ( dzieci 2,5-3,5 lat)

PONIEDZIEAŁEK: 16.00-16.45

  PROTI 1( dzieci 4-5  lat)

PONIEDZIAŁEK: 16.45-17.30

  PROTI 2 (dzieci 6-7 lat)
 PONIEDZIAŁEK : 17.00-17.45   I KLASA (dzieci 6/7 lat) - po kursie PROTI
PONIEDZIAŁEK: 17.00-17.45
 

 

młodzież 16 latPONIEDZIAŁEK 17.45-18.30

  dzieci 13/14 lat

ŚRODA

16.15-17.00


dzieci 10/11 lat

ŚRODA

17.00-17.45

 

dzieci 13/14 lat

ŚRODA : 17.45-18.30


 dzieci 11/12 lat

CZWARTEK

16.00-16.45

  II KLASA (7/8 lat)

CZWARTEK

16.45-17.30

  III KLASA  ( dzieci 9 LAT)

CZWARTEK

17.30-18.15

  dzieci 10/11 lat

 

Kurs PROTI otrzymał w 2010 roku Akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty

Akredytacja kursu PROTI

Sprawdź jakie umiejętności zdobędzie Twoje dziecko na kolejnych poziomach kursu PROTI 

Tabela  oceny poziomów znajomości języka angielskiego-

zajęcia prowadzone metodą PROTI


poziom PROTI mini

poziom PROTI 1

poziom PROTI 2

ROZUMIENIE

 

 

Potrafię:

zrozumieć znane mi słowa i bardzo proste, podstawowe wyrażenia, zwroty.

Znam brzmienie języka angielskiego w zakresie podstawowego słownictwa związanego z moim najbliższym otoczeniem.

Znam i rozumiem treść piosenek i wierszyków przewidzianych w programie na poziomie PROTI mini.
Potrafię:

zrozumieć wyrażenia i poznane podstawowe słownictwo z zakresu otaczającego mnie świata.

Znam brzmienie języka angielskiego w zakresie podstawowego słownictwa związanego z moim otoczeniem.

Potrafię zrozumieć sens prostych, krótkich wypowiedzi poleceń nauczyciela.

Znam i rozumiem treść piosenek i wierszyków przewidzianych w programie na poziomie PROTI 1.

Potrafię:

zrozumieć wyrażenia i poznane podstawowe słownictwo z zakresu otaczającego mnie świata (ja, zdrowie, moje  moja rodzina, dom, zwierzęta, kolory, przedszkole, przybory szkolne, zabawki, pożywienie, liczby 1-20, dni tygodnia, pory roku, podstawowe czasowniki).

Znam brzmienie języka angielskiego w zakresie słownictwa poznanego we wcześniejszych etapach kursu PROTI, wzbogaconego o nowe zwroty i wyrażenia związane z moim otoczeniem.

Potrafię zrozumieć sens prostych, krótkich wypowiedzi , intencji rozmówcy i ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych oraz umiejętnie reagować na nie. 

Znam i rozumiem treść piosenek i wierszyków przewidzianych w programie.

Rozumiem treść kilku zdaniowych historyjek i potrafię wskazać kolejny obrazek, który je prezentuje.

MÓWIENIE

 

Potrafię :

-przywitać się i  pożegnać,

-przedstawić się,

-rozpoznać, wskazać i nazwać niektóre zabawki, owoce, warzywa, zwierzęta, części ciała, podstawowe kolory i części garderoby,

-nazwać członków swojej najbliższej rodziny,

-rozpoznać i wskazać niektóre atrybuty związane ze świętami,

-zaśpiewać i zainscenizować wybrane utwory muzyczne przewidziane na poziomie PROTI mini,

-recytować wierszyki przewidziane na poziomie PROTI mini,

-liczyć na konkretach w zakresie 1-3,

-prawie zawsze poprawnie wymawiać zwroty z zakresu materiału przewidzianego do realizacji.

Potrafię : 

-przywitać się i pożegnać o różnych porach dnia,

-przedstawić się,

-zadać pytanie o imię, kolor i odpowiedzieć na takie samo pytanie (krótki dialog),

-używać zwrotów grzecznościowych,

-rozpoznać, wskazać i nazwać zabawki, owoce, warzywa, zwierzęta ( w zoo, na farmie, w lesie), części ciała, pory roku, pory dnia, części garderoby,

-powiedzieć co lubię, czego nie lubię,

-nazwać członków swojej najbliższej rodziny,

-nazwać niektóre części domu (jako budynku),

-rozpoznać i wskazać atrybuty związane ze świętami, życzyć wesołych świąt,

-zaśpiewać oraz zainscenizować utwory muzyczne przewidziane na poziomie PROTI 1,

-recytować wierszyki przewidziane na poziomie PROTI 1,

-liczyć na konkretach w zakresie 1-10,

-prawidłowo fonetycznie i intonacyjnie powtarzać za podanym wzorem oraz bez wzoru.

 Potrafię :

-przywitać się i pożegnać o różnych porach dnia,

-przedstawić się używając pełnego zdania i krótko opisać swoją osobę,

-zadać  pytanie o imię, kolor i odpowiedzieć na takie samo pytanie,

-powiedzieć co lubię, czego nie lubię,

-używać zwrotów grzecznościowych,

-zapytać o czyjeś samopoczucie oraz odpowiedzieć na takie pytane (dialog),

-rozpoznać, wskazać i nazwać zabawki, owoce, warzywa, zwierzęta (domowe, wiejski, dzikie), części ciała, pory roku, pory dnia, części garderoby,

-powiedzieć co lubię, czego nie lubię,

-nazwać członków swojej najbliższej rodziny,

-nazwać niektóre części domu (jako budynku),

-rozpoznać i wskazać atrybuty związane ze świętami, życzyć wesołych świąt,

-zaśpiewać i zainscenizować utwory muzyczne przewidziane na poziomie PROTI 2,

-recytować wierszyki przewidziane na poziomie PROTI 2,

-liczyć na konkretach w zakresie 1-20,

-stosować coraz bogatszy język komunikacji w naturalnych sytuacjach życiowych,

-przedstawić dialog z drugą osobą odpowiednio modyfikowany do wymyślonej sytuacji,

-przeczytać prezentowany obraz słowa,

-prawidłowo fonetycznie i intonacyjnie powtarzać za podanym wzorem oraz bez wzoru.

"CZYTANIE/PISANIE"

 

 

Dziecko zna graficzny obraz słów (wyrazów) przewidzianychw programie.

Potrafi połączyć krótki napis (zawierający do 5 liter) z właściwym obrazkiem.


Dziecko zna graficzny obraz słów (wyrazów) przewidzianych w programie.

Potrafi połączyć napis z właściwym obrazkiem.

Dziecko zna graficzny obraz słów(wyrazów) przewidzianych w programie. Potrafi "przeczytać" ( bez znajomości liter) prezentowany napis i połączyć go z właściwym obrazkiem.

 

 

Copyright by PROTEUSS www.proteuss.pl